Reprezinta pragul de declansare a alertelor. Pragul minim setat este de 100 unitati monetare. Valoarea acestuia poate fi marita si ulterior micsorata, fara insa a se trece sub valoarea pragului minim.