Solicitare extrase

 • Pentru a solicita un extras pe unul din conturi aveti in meniul Rapoarte aveti la dispozitie submeniul Genereaza raport. Aici alegeti contul pentru care doriti generarea extrasului dar si perioada pentru care doriti listarea, dupa cum urmeaza:
  • O perioada mentionata – introduceti datele de inceput si de sfarsit avand in atentie faptul ca extrasul se poate genera pe o perioada de maxim 31 de zile calendaristice consecutive. Periaoda pana la care puteti genera un extras de cont in urma este pana la 90 de zile. Spre exemplu, daca doriti generarea unui extras de cont pe toate cele 90 de zile disponibile din urma veti genera 3 extrase consecutive
  • O singura zi – introduceti ziua pentru care doriti sa generate extrasul, acesta va contine doar operatiunile inregistrate in acea zi si soldurile de inceput si de sfarsit
  • Ziua curenta – va aduce operatiunile executate pana la momentul solicitarii extrasului si soldul de inceput al zilei cat si soldul de sfarsit, la momentul solicitarii raportului de extras

 • De asemenea aveti posibilitatea ordonarii operatiunilor in listarea extrasului:
  • Dupa data executarii
  • Dupa valoarea operatiunii
 • Campul Nume raport va da posibilitatea denumirii intr-un mod propriu a acestui raport de extras de cont daca considerati ca in acest mod veti gasi mai usor raportul pe viitor in meniul Afiseaza rapoarte
 • Nume raport este un camp optional si daca nu este completat cu o denumire proprie aplicatia ii va da un nume standard compus din selectia realizata anterior: “Extras de cont RO00RNCB0000000000000000 pentru perioada 06.05.2011 – 06.06.2011”.